In gesprek met zorgprofessionals

In gesprek met zorgprofessionals over de eetstoornis ARFID. Krijg hier antwoord op vragen als: Wat is ARFID? Wat is het verschil tussen picky eating en ARFID? Hoe diagnosticeer je ARFID? Hoe schadelijk is het om langdurig selectief en/of restrictief te eten? Waarom hebben mensen met autisme meer kans ARFID te ontwikkelen?

Bestaat dé ARFID-behandeling?

Bestaat dé ARFID-behandeling?

Hoe kun je het beste iemand met ARFID helpen? Bestaat dé ARFID-behandeling eigenlijk wel of is er altijd maatwerk nodig? Welke behandelmethoden kunnen worden ingezet? Ik leg deze vragen voor aan prof. dr. Van Elburg van Elburg en Mariëlle Teeuwen.

Lees meer
Eetproblematiek  ondergeschoven kindje in zorginstelling

Eetproblematiek ondergeschoven kindje in zorginstelling

Trudy Post is al bijna dertig jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Ze heeft dagelijks te maken met mensen met een ernstige meervoudige handicap en voedselweigering. Ze maakt zich ernstig zorgen om het gebrek aan kennis van ARFID en de verkeerde aanpak van deze eetproblematiek binnen de zorginstelling.

Lees meer
Het belang van vroegsignalering

Het belang van vroegsignalering

Waarom wordt het ene kind een chronisch selectieve eter en het andere kind niet? Met welke factoren heeft dit te maken? De helft van de kinderen tussen de twee en zes jaar heeft tenslotte een fase waarin het moeilijker eet. De ene week lusten ze iets, de week daarop vinden ze het afschuwelijk. Dat is een normale ontwikkelingsfase. Prof. dr. Pauline Jansen startte een grootschalige onderzoek naar eetgedrag, zodat duidelijker zou worden wanneer eetproblemen ontstaan en waarom.

Lees meer
Eenzaam door eetstoornis

Eenzaam door eetstoornis

Het kan soms net lijken of je de boot hebt gemist en het leven van anderen is doorgegaan, terwijl jij jarenlang bezig was met de zorgen om je eetstoornis of de eetstoornis van je kind. Opeens word je wakker en denk je, waar is mijn leven en waar zijn mijn vrienden gebleven?

Lees meer
ARFID| Wat als gezond eten onmogelijk is?

ARFID| Wat als gezond eten onmogelijk is?

We willen allemaal gezond oud worden. Maar hoe kun je gezondheidsproblemen voorkomen, wanneer er sprake is van een langdurige, zeer selectieve en/of restrictieve voedselsinname? Welke voedingsproducten heeft ons lichaam minimaal nodig om gezond door het leven te kunnen gaan? Vragen waar veel ARFID-patiënten dagelijks mee worstelen. Ik ga hierover in gesprek met prof. dr. ir. J. Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees meer
Leren eten door middel van exposure therapie

Leren eten door middel van exposure therapie

Angst loopt als een rode draad door het leven van veel ARFID-patiënten. Vaak is het doel van een ARFID-behandeling dan ook het overwinnen van de angst om te eten. Hoe de behandeling precies wordt vormgegeven is afhankelijk van de verschijningsvorm van ARFID.

Lees meer
Het verschil tussen ‘picky eating’ en ARFID

Het verschil tussen ‘picky eating’ en ARFID

Picky eating is een fase binnen de normale ontwikkeling van het kind en treedt meestal op tussen het eerste en tweede levensjaar. Deze fase gaat vaak vanzelf weer over na het zesde levensjaar. Wanneer spreek je eigenlijk van ‘picky eating’ en wanneer is er sprake van ARFID?

Lees meer
Hoe diagnosticeer je ARFID?

Hoe diagnosticeer je ARFID?

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het diagnosticeren van ARFID. Regelmatig vragen zorgverleners zich af wie deze diagnose kan en mag stellen. Hóe je deze diagnose stelt en of hier bepaalde hulpmiddelen voor zijn en zo ja, waar je deze kunt vinden?

Lees meer
Eetproblemen door verkeerde koppeling

Eetproblemen door verkeerde koppeling

Eetproblemen kunnen veroorzaakt worden door een foute koppeling of foute betekenisverlening in het brein. Vanwege de meer chaotische opbouw van neuronenpaden in het brein, komt dit vaker voor bij mensen met autisme.

Lees meer
Autisme en eetproblemen

Autisme en eetproblemen

Om te kunnen eten moeten we motorische-, sensorische-, cognitieve- en sociale vaardigheden inzetten. Eten raakt dus alles wat moeilijk zou kunnen zijn voor mensen met autisme. Om deze reden hangt de eetstoornis ARFID vaak samen met autismespectrumstoornissen. Maar wanneer spreek je nu van eetproblemen bij autisme en wanneer van ARFID?

Lees meer
De psychologie van eten

De psychologie van eten

Omdat er nog weinig bekend is over de effecten van voeding en hoe voeding kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, is er onderzoek gedaan naar de psychologie van eten en de manier waarop gezonde eetgewoonten kunnen worden bevorderd bij kinderen.

Lees meer
Angst voor de aversieve gevolgen van eten

Angst voor de aversieve gevolgen van eten

ARFID kan ontstaan door een overgevoeligheid voor de sensorische kenmerken van eten of door het ontbreken van een hongerprikkel. Het kan ook zijn dat iemand bang is voor de aversieve gevolgen van het eten van bepaalde producten.

Lees meer
Wat is ARFID?

Wat is ARFID?

Een achtjarig jongetje dat alleen babyvoeding eet. Een tienjarig meisje dat nog nooit groenten of fruit heeft gegeten.  Een zestienjarige puber die maar vijf producten durft te eten. Zomaar enkele voorbeelden van mensen met de eetstoornis ARFID. Maar wat is ARFID nu precies?

Lees meer