Handige links

Algemene links 
Hulpverlenende instanties

Nederland:

SeysCentra  (hoogfrequente therapie voor kinderen tot 18 jaar. Locaties in Maastricht, Utrecht, Malden en Zwijndrecht)

Rintveld (kinderen en volwassenen)

Accare (kinderen en volwassenen)

Co-eur (volwassenen) Locaties in Hoensbroek, Maastricht, Utrecht, Vught en Roermond.

Ursula Eetstoornissen GGZ Rivierduinen (kinderen en volwassenen)

PSYQ (volwassenen en kinderen) locaties door het hele land.

Eetteam Maastricht UMC (volwassenen)

Eetteam Maastricht (kinderen)

SAUL. (Kinderen, jongeren, gezinnen en (jong) volwassenen in Friesland, Drenthe en Groningen. Mogelijkheid tot hulp aan huis.)

Eetteam Groningen (kinderen)

Balanz-centrum voor eetstoornissen- Mediant in Enschede (volwassenen)

GGNet Amarum, expertisecentrum eetstoornissen  (volwassenen)

Karakter (kinderen en volwassenen)

Praktijk Forza Hengelo (kinderen)

Kinder (di)eet Creatie 

Stichting de Kindzorgkliniek Rotterdam (kinderen)

*Klik op de Interactieve zorgkaart voor meer behandellocaties in Nederland

 

België:

Eetstudio België (kinderen en volwassenen)

EetMee (kinderen en jongeren) 

De Dam

De Gezinspraktijk

Vicky De Beule -My Foodcoach (kinderen)

* Voor nog meer zorgprofessionals met kennis van ARFID in België kun je contact opnemen met Eetexpert België

Alternatieve/ondersteunende therapieën 

Health Centre Chõ – MNRI therapie

Geef me de 5 methodiek bij autisme

Acceptance & Commitment Therapy.

EMDR

Ondersteuning op school

Toolkit voor samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulp

Brochure ter ondersteuning van chronisch zieke kinderen op school

Robot voor het volgen van lessen gedurende opname in eetstoorniskliniek of behandelcentrum

Advieslijn Ouders en Onderwijs

Logeerhuis De Boeg, voor gratis gezinsopvang in de buurt van Seyscentra Malden

Links voor patiënten en naasten

 

Specifieke links voor zorgprofessionals

 

Ondersteunende organisaties

 

WEET- Nederlandse Patiëntenvereniging voor Eetstoornissen

Vereniging NEE-eten!

Boeken over ARFID

Nederlandstalig

Overleven met ARFID(voor ouders en zorgverleners)

ARFID te lijf! (voor pubers, volwassenen, naasten en zorgprofessionals )

Thijs lust geen ijs((voor-)lees- en praatboek voor kinderen)

Thijs en Trees leren eten ((voor-)lees-praatboek voor kinderen)

Podcast over ARFID

Engelstalige boeken over ARFID

The picky eater’s recovery book

Afspraken rondom behandeling en vervoer Vereniging Nederlandse Gemeenten

Loop je vast qua zorgkosten voor specialistische behandeling van de eetstoornis van jezelf of je kind? Of lukt het niet om tot een passende oplossing rondom vervoer te komen? Ga dan naar de site van VNG en neem een kijkje in het Productenboek. Hierin staan 10 percelen beschreven die aangeven waarvoor, op basis van landelijke afspraken rondom behandeling en vervoer, hulp en ondersteuning vanuit de gemeente verwacht mag worden.

Van belang zijn: 

Topklinische GGZ-eetstoornissen (volwassenen en kinderen)

ARFID en zindelijksproblemen

Factsheet Vervoer Jeugdwet

N.B. Soms is het goed om samen met de gemeente te bespreken wat er in de jeugdwet en in dit Productenboek, vol landelijke afspraken rondom behandeling en vervoer, staat omschreven en wat dit voor jullie persoonlijk betekent. Download gerust bovenstaande bestanden en neem ze mee tijdens jouw gesprek met de gemeente, zodat je goed voorbereid dit gesprek ingaat.