Autisme en eetproblemen

De meeste mensen met een autismespectrumstoornis geven aan last te hebben van sensorische problemen rondom eten. De eetstoornis ARFID hangt vaak samen met autismespectrumstoornissen.