ARFID-training zorgprofessionals 16 april

door | mrt 6, 2024 | 0 Reacties

VORMING: Een heldere kijk op eetproblemen en ARFID


Voor wie?
Geïnteresseerde zorgprofessionals zoals psychologen, diëtisten, vroedvrouwen, pediatrisch verpleegkundigen, huisartsen en kinderartsen.

Wat kan je verwachten?
Wil je meer kennis opbouwen rond eetproblemen en de eetstoornis ARFID? En heb je interesse in de psychosociale impact ervan op het kind en zijn context? Dan is deze vorming een absolute aanrader.

Deze training geeft een heldere kijk op eetproblemen en de eetstoornis ARFID. Aan de hand van theorie en casussen oefen je in het herkennen van eetproblemen en ARFID. Daarnaast krijg je zicht op de impact van eetproblemen op gezinnen. Eerst is er natuurlijk de mentale impact op het kind zelf. Daar stopt het echter niet, want bij eetproblemen staat vaak heel het gezinssysteem onder druk. We focussen hier op wat het voor ouders betekent wanneer hun kind niet, weinig of heel selectief eet. We bekijken tegen welke muren deze ouders aanlopen en waar ze nood aan hebben. We kijken ook naar de mogelijke gevolgen voor de ouder-kindrelatie wanneer eten een strijd dreigt te worden. Daarnaast blijft ook de partnerrelatie niet gespaard en kunnen ook broers en zussen hinder ondervinden bij eetproblemen.

Eveneens de impact van sondevoeding op de thuissituatie en op het dagelijks leven nemen we onder de loep. We bekijken tevens hoe we hierrond het gesprek met ouders kunnen aangaan. Vervolgens werpen we nog een blik op de sociale participatie die belemmerd wordt bij ernstige eetproblemen of eetstoornissen.

Tot slot kadert deze vorming het belang van een multidisciplinaire aanpak in de behandeling en dat in combinatie met een gezinsgerichte visie.

Na deze vorming:

Kan je eetproblemen en ARFID sneller herkennen en van elkaar onderscheiden

Weet je wat de eetstoornis ARFID is

Ken je het verschil tussen ARFID, picky eating en anorexia nervosa

Heb je een ruime kijk op eetproblemen vetrekkende vanuit een gezinsvisie

Kan je je een beeld vormen van wat sondevoeding betekent in de thuissituatie

Heb je kennis van de psychosociale impact van eetproblemen op het hele gezin 

Kan je de aanpak in jouw organisatie verfijnen om deze doelgroep beter te ondersteunen

Wanneer?

Dinsdag 16 april 2024 | 9-12u – EetMee Puurs | € 85 (max 18 personen)

Schrijf je hier in:

https://www.eetmee.be/inschrijving-vorming-een-heldere-kijk-op-eetproblemen-en-arfid/

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *